Ģeofizikālie pētījumi
Urbumi
Ģeoloģiskie novērojumi
Kartes
Monitorings

 
Pazemes ūdeņi
Ģeoķīmiskā kartēšana
Licencešana
Ģeokartes sastādīšana
Datu bāzes
Naftas resursu apzināšana

 
Atradņu kadastrs
Vasts Ģeoloģijas fonds
Ģeoserviss

2000.g. VĢD Žurnāls No.8
2000.gada Darba Pārskats
1999.gada Darba Pārskats
1997.gada Darba Pārskats
    

tālr.: +371 732 0379   |   fakss: +371 733 3218   |   email: vgd@vgd.gov.lv