Vides ministrijas padoto institūciju mājas lapas:

Dabas aizsardzības pārvalde;

Gaujas Nacionālā parka administrācija;

Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs;

Jūras vides pārvalde;

Ķemeru nacionālā parka administrācija;

Latvijas dabas muzejs;

Latvijas hidrometeroloģijas aģentūra;

Latvijas vides aģentūra;

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija;

Radiācijas drošības centrs;

Radiaktīvo atkritumu pārvaldības aģentūra (RAPA)

Reģionālās vides pārvaldes:

Daugavpils reģionālā vides pārvalde;

Jelgavas reģionālā vides pārvalde;

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde;

Liepājas reģionālā vides pārvalde;

Madonas reģionālā vides pārvalde;

Valmieras reģionālā vides pārvalde;
Rēzeknes reģionālā vides pārvalde;

Ventspils reģionālā vides pārvalde;

Slīteres nacionālā parka administrācija;

Teiču dabas rezervāta administrācija;\

Valsts ģeoloģijas dienests;

Valsts SIA “Getliņi eko”;

Vides valsts inspekcija;

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija 

Valsts pārvaldes institūciju mājas lapas:

Latvijas Republikas Saeima

Ministru kabinets

Valsts prezidenta kanceleja

Valsts kontrole

Ministrijas:

Aizsardzības ministrija

Ārlietu ministrija

Ekonomikas ministrija

Finanšu ministrija

Iekšlietu ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts

Kultūras ministrija

Labklājības ministrija

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Satiksmes ministrija

Tieslietu ministrija

Veselības ministrija

Vides ministrija

Zemkopības ministrija 

Ar vides aizsardzību, ģeogrāfiju un ģeoloģiju saistītās organizācijas:

Bērnu Vides Skola

Daugavpils pedagoģiskās universitātes Dabas Izpētes un Vides Izglītības Centrs

Latvijas Atkritumu Saimniecības Asociācija

Latvijas Dabas Fonds

Latvijas Iepakojuma asociācija

Latvijas Mikologu biedrība

Latvijas Ornitoloģijas Biedrība

Latvijas vides pārvaldības asociācija

Pasaules Dabas Fonds (WWF Latvija)

Reģionālais vides centrs Centrālai un Austrumeiropai Latvijas birojs

Vides Aizsardzības Klubs

Vides izglītotāju asociācija

Zaļā brīvība

Zaļā punkta klubs

Latvijas Kvartāra pētniecības asociācija

Egila Birznieka Jauno Ģeogrāfu skola

Augstākās izglītības mācību iestādes ar ģeoloģijā un ģeogrāfijas izglītības programmām

LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte

Daugavpils pedagoģiskā universitāte

Citas saites par dabas aizsardzību

Latvijas dabas un kultūras pieminekļu datu bāze

Baltijas vides atlants

Dabas vērotāji (Dabas vērotāji ir starptautisks vides izglītības projekts. Tā mērķis - iepazīt dabu un apjaust cilvēka ietekmi uz to)

Globe Latvijā (pasaules novērojumi vides kvalitātei)

Izziņas takas

"Latvijas Daba";

Latvijas ezeri

Vides gidi;

"Vides Vēstis” (žurnāls)

Pasaulē:

Ģeoloģijas dienesti:

FOREGS – Eiropas ģeoloģijas dienestu direktoru forums

Eiropas ģeoloģijas dienestu mājas lapas

ASV ģeoloģijas dienests

Geosceince Australia

Kanādas ģeoloģijas dienests

Pārējie ģeoloģijas dienesti (google)

Institūti

Ģeoloģijas institūti

Ģeoloģijas savienības

Vides aizsardzība:

Pasaules dabas fonds (WWF)

"Greenpeace"

 

2004. septembris

 
 

 

 

Kur mēs atrodamies

Eksporta iela 5, Rīga LV-1010

Tālr: 7 320 379

Fakss: 7 333218

e-pasts: vgd@vgd.gov.lv

Reģ. Nr. 90000090840

Latvijas Banka, kods LACBLV2X

konts LV65TREL2210180070000