publikācijas internetā

 

Ievadlapa
Augšup

 

Annual reports (2003)
VĢD Gada publiskais pārskats (2002., 2003.)

Jauns! Latvijas būvmateriālu izejvielu atradnes (2004.)

1. daļa, 2. daļa, 3. daļa, karte

Geological and Geomorphological Nature Monuments of Latvia

map / description

 

Kur mēs atrodamies

Eksporta iela 5, Rīga LV-1010

Tālr: 7 320 379

Fakss: 7 333218

e-pasts: vgd@vgd.gov.lv

Reģ. Nr. 90000090840

Latvijas Banka, kods LACBLV2X

konts LV65TREL2210180070000