Sākums > Par mājaslapu

Atpakaļ

Par mājaslapu

DERĪGA INFORMĀCIJA ŠĪS MĀJASLAPAS LIETOTĀJIEM

Sākums
Latvija
Ārvalstis
Izcelsme
Par lapu
Pasūtītājs: Valsts ģeoloģijas dienests
Autortiesības: Mājaslapā esošā informācija nav pārpublicējama bez saskaņošanas ar lapas īpašnieku - Valsts ģeoloģijas dienestu. Mājaslapā publicētās fotogrāfijas nav atļauts pārpublicāēt bez saskaņošanas ar fotogrāfiju autoru - Gati Pāvilu. Autora rīcībā ir ievērojami vairāk un labākas kvalitātes fotogrāfijas, kā šeit publicētās - ja vēlaties tās publicēt - fotogrāfiju autors gatavs Jums palīdzēt!
Mērķis: Informēt Latvijas un ārvalstu sabiedrību par vērtīgiem ģeoloģiskajiem pieminekļiem - Latvijas un pasaules ūdenskritumiem, to veidošanās likumsakarībām.
Atbildība par trešo personu rīcību: Mājas lapas autors un īpašnieks nevar uzņemties atbildību par iespējamām negatīvajām sekām, ko radītu jebkādas trešās personas ar šajā lapā publicētās informācijas palīdzību. Godprātīgi esam centušies šeit neatainot pārāk daudz informācijas par īpaši saudzējamiem dabas pieminekļiem.
Atbildība par Jūsu piedzīvoto, apmeklējot ūdenskritumus: Diemžēl nevaram garantēt Jūsu drošību, apmeklējot šeit minētos dabas pieminekļus - Jums var gadīties saskarsme ar nikniem suņiem, aizvainotiem privātīpašniekiem, Jūsu asinis alkstošām ērcēm un citiem Jums netīkamiem līdzpilsoņiem. Jūs var piemeklēt traumas vai arī Jūs vienkārši varat apmaldīties, izlīt, sasmērēt apģērbu un galu galā piedzīvot vilšanos par nepietiekami iespaidīgu pastaigas rezultātu. Mēs cenšamies Jūs par to brīdināt, bet nevaram par to visu uzņemties atbildību.
Ierobežojumi: Šeit esam norādījuši dabas pieminekļus, kuri atrodas dabas rezervātos. Šī mājaslapa ir Jūsu iespēja par šiem pieminekļiem uzzināt ko vairāk - bet dabas rezervātus un līdz ar to šos pieminekļus bez īpašas atļaujas Jums apmeklēt ir liegts!
Informācijas avots: Gata Pāvila īpašumā esošā Latvijas dabas un kultūras pieminekļu datu bāze, kurā apvienota informācija par aptuveni 13 700 Latvijas teritorijā esošajiem dabas un kultūras pieminekļiem, izmantojot ap 400 literatūras avotus un paša autora ceļojumos iegūto informāciju. Autoram nav ilūziju par to, ka šis informācijas apkopojums būtu pilnīgs un precīzs - tieši otrādi - aicinām Jūs šeit rakstīto uzņemt ar draudzīgu skepsi. Būsim pateicīgi par Jūsu labojumiem, papildinājumiem un vienkārši komentāriem - ir iecerēts šo lapu regulāri papildināt, un vērtīgi komentāri šādos labojumos noteikti tiks iekļauti.
Pēdējās izmaiņas: 2004. gada janvāris