Pieminekļu apraksts

 

Sākumlapa
Aizkraukles rajons
Alūksnes rajons
Balvu rajons
Bauskas rajons
Cēsu rajons
Daugavpils rajons
Dobeles rajons
Jēkabpils rajons
Jelgavas rajons
Krāslavas rajons
Kuldīgas rajons
Liepājas rajons
Limbažu rajons
Ludzas rajons
Madonas rajons
Ogres rajons
Rēzeknes rajons
Rīgas rajons
Saldus rajons
Talsu rajons
Tukuma rajons
Valkas rajons
Valmieras rajons
Ventspils rajons

Mājas lapas sagatavošanā izmantota LU ĢZZF GIS laboratorijas sagatavotā datu bāze (autors G. Pāvils).

Objektu grupējums atbilst rajonu administratīvi teritoriālajam iedalījumam. Gadījumā, ja rajonā ir vairāk par 8-10 objektiem, tie ir grupēti vēl sīkāk - atbilstoši pagastu vai lauku teritoriju administratīvam iedalījumam.

Katram rajonam pievienots shematisks attēls ar objektu izvietojumu.

Aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu raksturošanai sagatavotas vienkāršotas tabulas, kurās sniegta vispārēja informācija par konkrēto objektu.      

Objekta nosaukums MK apstiprinātajā sarakstā 

objekta numurs MK noteikumu sarakstā

platība (ha)rajonspagasts
.....rajona nosaukumspagasta, pilsētas, ciema vai lauku teritorijas nosaukums

fizioģeogrāfiskais rajons

aizsargājamā teritorija

atrašanās vieta

rajona nosaukumsvai un kādā lielāka mēroga aizsargājamā teritorijā objekts atrodas .......................

īss raksturojums

objekta apraksts

objekta īss raksturojumsobjekta raksturojums 
robežu shēma ar objektu saistīti attēli

MK sarakstā apstiprinātā objekta robežu shēma

 

Informācija, kas ievietota mājas lapā, īpaši sadaļā "objekta apraksts", ir nepilnīga un nevar tikt uztverta kā dogma. Valsts ģeoloģijas dienests ir apņēmies pilnveidot mājas lapu un to arī darīs ik reizi, kad būs jauna informācija.  Tāpat, Valsts ģeoloģijas dienests jau iepriekš pateicas visiem tiem, kas sūtīs mums viņu rīcībā esošu informāciju par konkrētiem aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem.