Valsts ģeoloģijas dienests

 

Ievadlapa
Normatīvu bāze
Licencēšana
Jaunumi
Valsts ģeoloģijas Fonds
Publikācijas
VĢD pakalpojumi
Atradņu reģistrs
Baseinu pārvalde
Petroleum potential
 

Ar 2005.gada 1.janvāri darbu uzsāk Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

Atbilstoši Ministru kabineta 29.09.2004. rīkojumam nr. 713, apvienojoties Vides ministrijas padotībā esošajām iestādēm – valsts aģentūrai “Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūrai”, Latvijas Vides aģentūrai un Valsts ģeoloģijas dienestam, ar 2005.gada 1.janvāri darbu uzsākusi  valsts aģentūra "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra".

 

Ar jautājumiem lūdzam griezties Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā:

Maskavas ielā 165,

Rīga, LV-1019

tālr.: 7032600

 

Mājas lapā informācija tiks nomainīta pakāpeniski, atvainojamies par neērtībām

(03/01/2005)

 

 

Jaunumi mājas lapā:

Latvijas būvmateriālu izejvielu atradnes (PDF)

Jauna informācija par ogļūdeņražiem Latvijā (angļu val.)

 

  

 

 

 

 

 

 

Kur mēs atrodamies

Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019

Tālr: 7 032 600

Fakss: 7 145 154

e-pasts: lvgma@lvgma.gov.lv